Süsinikukrediitide võimalus põllumajanduses

  • Toimumise aeg: 14. oktoobril 2021 kell 13.30-14.15
  • Toimumise koht: Ilmar Mannineni auditoorium (ERMi A-osa)
  • Sihtgrupp: põllumajandusettevõtlusega tegelevad juhid, töötajad, agronoomid
  • Esinejad: Robin Saluoks, Kristjan Anderson
  • Teemad: süsinikneutraalsed ettevõtted, keskkonnasõbralik majandamine, lisatulu võimalus
  • Korraldaja: eAgronom
  • Osavõtutasu: EPA2021 pileti/kutsega tasuta
  • Osalejate arv: kuni 45 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kuni 10. oktoobrini 2021 selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Teemad/päevakava:

Seminarile on kutsutud osalema põllumajandusettevõtlusega tegelevad juhid, töötajad, agronoomid. Samuti on oodatud ka süsinikneutraalseks saada soovivate ettevõtete
esindajad.

Sissejuhatus eAgronomi süsinikuprojekti ja sellega kaasnevate võimaluste sobitamine ettevõtte süsteemidesse. Keskkonnasõbralik majandamine. Mullastiku parandamine. Lisatulu võimalus.

 

Esinejad:

Seminari viivad läbi eAgronomi looja ja juht Robin Saluoks, kes on ärimudeli välja töötanud
koostöös oma ala ekspertidega ja kontseptsiooni looja. Toetavaks jõuks on kõrval Kristjan
Anderson, kes tutvustab kogemuslugusid ettevõtte kontekstis.

temaatika

Lisainfo

eAgronom

kristjan@eagronom.com

Tel 5258 229