Toitainete bilansikalkulaatori kasutamine

  • Toimumise aeg: 13. oktoobril 2022 kell 10.30-12.00
  • Toimumise koht: Mattias Johann Eiseni auditoorium (ERMi A-osa)
  • Sihtgrupp: põllumajandustootjad, taimekasvatusjuhid
  • Esinejad: Alar Astover
  • Teemad: toitainete bilansi tähtsus, bilansikalkulaator
  • Korraldaja: EPKK
  • Osavõtutasu: EPA2022 pileti/kutsega tasuta
  • Osalejate arv: kuni 25 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Teemad:

• Ülevaade toitainetebilansi tähtsusest põllumajanduses ja võimalikest lähenemistest
• EMÜ bilansikalkulaatori kasutusvõimaluste tutvustamine koos praktiliste näidetega
• Arutelu

Seminari lisainfo:
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga LIFE IP CleanEST projekti raames välja töötanud juhendmaterjali bilansikalkulaatori kasutamiseks. Seminaril tutvustab EMÜ bilansikalkulaatori kasutusvõimalusi koos praktiliste näidetega.
Kuna uue perioodi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakavas planeeritakse toitainete bilansi arvutamist keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) meetme ühe baastingimusena, siis tutvustame ka olemasolevat bilansikalkulaatorit, sh kuidas seda kasutada ja tulemusi tõlgendada.

Esineja:

  • Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli juht
temaatika

Lisainfo

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

karmen@epkk.ee

Tel +372 5341 4995