Põllumajanduse suurandmete süsteemi ettevalmistustest

 • Toimumise aeg: 31. oktoobril 2019 kell 11.45-12.30
 • Toimumise koht: Matthias Johann Eisen auditoorium (ERMi A-osa)
 • Sihtgrupp: põllumajandustootjad, teadlased, tarkvaraarendajad, ametnikud
 • Esinejad: Urmas Visse (Põllumajandusuuringute Keskus)
 • Teemad: põllumajandussektori suurandmete kasutamine
 • Korraldaja: Põllumajandusuuringute Keskus
 • Osavõtutasu: EPA2019 pileti/kutsega tasuta
 • Osalejate arv: kuni 25 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kuni 24. oktoobrini 2019 selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Seminari sisu:

 • Milliste tulemusteni jõudis põllumajanduse suurandmete süsteemi projekti I etapp?
 • Milliseid teenuseid saaks analüüsitud andmekogude andmete alusel luua?
 • Kuidas põllumajanduse suurandmete süsteem saab kasu tuua erinevatele huvigruppidele?

Seminari taust:

Eestis on palju andmekogusid/andmebaase, mis sisaldavad hulgaliselt põllumajandustootjale kasulikku informatsiooni, kuid nendes sisalduvad andmed on alakasutatud.

Maaeluministeerium algatas 2017. aastal teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas. Programmi eesmärgiks on andmete koosvõime tõstmise ja efektiivse kasutamiseabil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppisviljeluse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust. Eesmärgi saavutamiseks luuakse programmi lõpuks põllumajanduse suurandmete elektrooniline süsteem (tööriist), milles on võimalik olemasolevaid andmeid omavahel seostada, siduda andmeid sobivate analüütiliste mudelite ja praktiliste rakendustega. Andmed süsteemis peavad olema harmoniseeritud, ühildatavad, ajakohastatud, seotud või seostatavad ruumiandmetega, liikuma mõlemasuunaliselt (st tootjalt süsteemi ning tagasi tootjale) ning olema kasutatavad erinevates põllumajandustootjale suunatud praktilistes mudelites/rakendustes. Programmi esimese etapi teostamiseks viidi PRIA poolt 2018. aasta esimeses pooles läbi riigihange, mille tööülesandeks oli põllumajanduse suurandmete süsteemi teostatavusuuringu läbiviimine. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kas põllumajanduse suurandmete süsteemi oleks põhimõtteliselt võimalik õiguslikult, infotehnoloogiliselt, majanduslikult ja otstarbekuse põhimõttest tulenevalt välja arendada. Programmi I etapp lõppes 9. septembril 2019.

Läbiviidud analüüs sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, õiguslikku ja majanduslikku vaadet põllumajandusse puutuvatele andmetele ja võimalikele lahendustele nende kasutamiseks suurandmete süsteemis. Defineeriti teenused, mida analüüsitud andmete põhjal on võimalik realiseerida (riik, tarkvaratootjad).

temaatika

Lisainfo

Põllumajandusuuringute Keskus

urmas.visse@pmk.agri.ee

Tel 56 238 768