Toetuse taotlemine äriühinguna - millised aspektid on praktikas osutunud probleemseimaks

  • Toimumise aeg: 12. oktoobril 2022 kell 11.45-12.30
  • Toimumise koht: Ilmar Mannineni auditoorium (ERMi A-osa)
  • Sihtgrupp: ettevõtete juhid
  • Esinejad: Keidi Kõiv
  • Teemad: toetustingimuste karmistumine, riskide vältimine
  • Korraldaja: Advokaadibüroo RASK
  • Osavõtutasu: EPA2022 pileti/kutsega tasuta
  • Osalejate arv: kuni 50 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Teemad/päevakava:

Aasta aastalt on toetuste taotlemine muutunud keerulisemaks eeskätt toetustingimuste karmistumise tõttu. Samuti näitab praktika, et järjest enam eelistavad ka taotlejad tegutseda pigem äriühingu vormis, mis annab tegevuses justkui paindlikkust ja vähendab isiklikku vastutust. Kuid ka äriühinguna toetuse taotlemine kätkeb endas riske. Kusjuures ei ole harvad ka juhud, mil pealtnäha JOKK olukord osutub tegelikult probleemseks. Seminari käigus käsitleme just selliseid olukordi ning arutame, kuidas selliseid võimalikke riski vältida.

Esineja:

Keidi Kõiv on laiaulatusliku kogemusega õigusekspert vaidluste lahendamisel, kes esindab kliente nii kohtus kui kohtuvälistes vaidlustes.

Omades pikaajalist töökogemust PRIA arengutoetuste osakonnas on Keidi Kõiv klientide poolt hinnatud nõustajaks just struktuuritoetuste ja riigihangetega seotud küsimuste lahendamisel. Keidi on aidanud klientidel saavutada pretsedente loovaid lahendusi ka Riigikohtus, mis täpsustanud PRIA õigusi ja kohustusi toetuste järelevalves.

Lisainfo: www.rask.ee | keidi.koiv@rask.ee

temaatika

Lisainfo

Advokaadibüroo RASK

keidi.koiv@rask.ee