Suhtlus ja suhete hoidmine PRIAga toetusperioodi vältel – õppetunnid praktikast

  • Toimumise aeg: 13. oktoobril 2021 kell 11.30-12.15
  • Toimumise koht: Matthias Johann Eiseni auditoorium (ERMi A-osa)
  • Sihtgrupp: ettevõtete juhid
  • Esinejad: Keidi Kõiv (Advokaadibüroo RASK)
  • Teemad: PRIA toetusotsustele järgnev periood, õppetunnid kohtuvaidlustest
  • Korraldaja: Advokaadibüroo RASK
  • Osavõtutasu: EPA2021 pileti/kutsega tasuta
  • Osalejate arv: kuni 25 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kuni 10. oktoobrini 2021 selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Teemad/päevakava:

Suhtlus PRIA-ga ei lõppe toetuse saamisega. Positiivsele toetusotsusele järgnev periood koos toetuseandja poolt defineeritud ülitäpsete, aga ka lõpuni defineerimata nõuete ja ootustega on peamiseks vaidluste allikaks nii kohtus kui kohtuväliselt.

Seminaril räägime e-priast, järelevalveperioodist, suhete vormistamisest seotud isikutega, otsuste ja kokkulepete muudatustest kui ka tüüpvigadest suhete hoidmisel. Samuti kohtuvaidlustest, mis nende küsimustega seotud ja mida neist vaidlustest õppida.

Seminari taust ja lisainfo:

Keidi Kõiv on laiaulatuslilku kogemusega õigusekspert vaidluste lahendamisel, kes esindab kliente nii kohtus kui kohtuvälistes vaidlustes.

Omades pikaajalist töökogemust PRIA arengutoetuste osakonnas on Keidi Kõiv klientide poolt hinnatud nõustajaks just struktuuritoetuste ja riigihangetega seotud küsimuste lahendamisel.  Keidi on aidanud klientidel saavutada pretsetente loovaid lahendusi ka Riigikohtus, mis täpstustanud PRIA õigusi ja kohustusi toetuste järelevalves.

temaatika

Lisainfo

Advokaadibüroo RASK

villy.lopman@rask.ee

Tel 618 0820