Märgalaviljeluse väljakutsed

  • Toimumise aeg: 12. oktoobril 2023 kell 12.15-13.15
  • Toimumise koht: Oskar Kallase auditoorium (ERMi A-osa)
  • Sihtgrupp: märgala viljeluse huvilised
  • Lektor: Jüri-Ott Salm
  • Teemad: turbaalade põllumajanduslik kasutus, maaparandus, märgalaviljeluse tooted
  • Korraldaja: Eestimaa Looduse Fond
  • Osavõtutasu: EPA2023 pileti/kutsega tasuta
  • Osalejate arv: kuni 30 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Seminari taust ja lisainfo:
Turbaalade põllumajanduslik kasutus kätkeb endas mitmeid väljakutseid – tegutsemist nii märgades kui ka kuivades oludes. Kui neist esimene on omane eelkõige veel vähelevinud märgalaviljeluse aladele, siis kuivad olud iseloomustavad maaparandussüsteemide hulka kuuluvaid alasid. Muutuvad ilmastikuolud esitavad uusi väljakutseid aga mõlemale. Seda ka erinevate poliitiliste suuniste ja seaduste kontekstis, mis peavad muuhulgas oluliseks mullastiku hoidmist ja säilimist, mis turvasmuldade puhul eeldab eelkõige märgasid olusid. Seminari ettekanne annab ülevaate märgalaviljeluse väljakutsetest ja võimalustest, turvasmuldade kasutusest ja uuringutest Eestis ja piiri taga ning erinevatest poliitilistest suunistest. Seminari käigus tutvustame ka erinevaid märgalaviljeluse tooteid.

Esineja: Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fond

temaatika

Lisainfo

Eestimaa Looduse Fond

kateriina.rumvolt@elfond.ee

Tel 53587223