Veekaitse ja põllumajandus: piirangutest tulenevad võimalused?!

  • Toimumise aeg: 12. oktoobril 2023 kell 13.30-14.30
  • Toimumise koht: Oskar Kallase auditoorium (ERMi A-osa)
  • Sihtgrupp: põllumajandustootjad, ettevõtete juhid, agronoomid
  • Esinejad: Ann Riisenberg, Eva Tuusis
  • Teemad: pinna- ja põhjavee kvaliteet, väetamine, veekaitselised lisategevused
  • Korraldaja: EPKK
  • Osavõtutasu: EPA2023 pileti/kutsega tasuta
  • Osalejate arv: kuni 30 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Teemad:

– pinna- ja põhjaveekvaliteet ning veekaitseliselised piirangud
– väetamisele seatud piirangud, sh NTA-l ja kaitsmata põhjaveega aladel
– veekaitselised lisategevused veemajanduskavades ja ÜPP toetusmeetmed
– veekaitselised lisategevused: praktiku võimalused, agronoomilised võtted ja tulevikku vaatavad suunad põlluharimisel

Seminari lisainfo:

Seminar on korraldatud LIFE IP CleanEST raames. Life IP CleanEST projekti eesmärk on Ida-Eesti veemajanduskavas ja meetmeprogrammides Viru alamvesikonnale ette nähtud meetmete rakendamine, mille hulka kuuluvad ka ÜPP strateegiakava sekkumised.

Esineja:

  • Ann Riisenberg, Kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik
  • Eva Tuusis, Sänna Põllumees OÜ agronoom, MES-i taimekasvatusekonsulent, Agrofanaatika taskühäälingu saatejuht
temaatika

Lisainfo

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

karmen@epkk.ee

Tel +372 5341 4995