Teenuslepingud põllumajandussektoris – milliseid probleemkohti on võimalik hästi koostatud lepinguga vältida ning kas teise poole saagi endale võtmine on õiguspärane?

 • Toimumise aeg: 12. oktoobril 2023 kell 12.30-13.15
 • Toimumise koht: Ilmar Mannineni auditoorium (ERMi A-osa)
 • Sihtgrupp: ettevõtete juhid
 • Esinejad: Keidi Kõiv
 • Teemad: läbirääkimised, lepingutingimused, erinüansid
 • Korraldaja: Advokaadibüroo RASK OÜ
 • Osavõtutasu: EPA2023 pileti/kutsega tasuta
 • Osalejate arv: kuni 45 osalejat
temaatika

Registreerimine

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine selle lingi kaudu. Osalejate arv on piiratud!

temaatika
temaatika

Lähemalt

Teemad:

 • Lepingueelsed läbirääkimised
 • Olulised lepingutingimused
 • Nõuete tagamine ja põllumajandussaagi pantimine
 • Erinüansid, välismaise lepingupartneri puhuks

Teema kirjeldus:

Põllumajandussektoris tegutsevad ettevõtjad pööravad järjest rohkem tähelepanu põhjalikult koostatud teenuslepingutele. See pole üksnes mitte tervitatav, vaid lausa hädavajalik, sest lepingueelsed läbirääkimised ning põhjalikult koostatud teenusleping on alustala eduka teenussuhte loomisel.

Seminari käigus arutame läbi aspektid, millele peaks aga erilist tähelepanu pöörama – kui detailselt peavad tingimused olema kirja pandud? Kas pooled on seotud ka lepingueelsete läbirääkimiste käigus avaldatuga? Kuidas enda rahalist nõuet tagada? Kas teise poole saaki on võimalik pantida? Millele pöörata tähelepanu siis, kui lepingupartner ei asu Eestis?

Esineja:

Keidi Kõiv on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete ning struktuurtoetuste valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.

Keidil on pikaajaline taust avalikust sektorist, töötades PRIAs arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalvetöö ülesse ehitamisel. Samuti on Keidi puutunud kokku hulgaliselt erinevate asutuste toetusmeetmetega, seda läbi toetusprojektide kirjutamise. Täna abistab Keidi kliente peaasjalikult nõustamise, ametiasutustes ning kohtutes esindamise läbi, kuid on ka hinnatud koolitajana antud valdkonnas.

Lisainfo: www.rask.ee | keidi.koiv@rask.ee

temaatika

Lisainfo

Advokaadibüroo RASK OÜ

keidi.koiv@rask.ee